Noslēgtie līgumi 2017. gadā

Publicēts Pirmdiena, 29 Janvāris 2018

Informācija par Bauskas novada pašvaldības “Gailīšu pagasta pārvalde” iestādes rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2017. gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma noslēgšanas datums, Nr.

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

Kases aparātu apkalpošanas līgums

-

11.01. 2017.
Nr. B-1439/17

A/S “Latimpulss – biroja tehnika”

EUR 35.00 bez PVN (gada abonēšanas maksa)-pēc rēķiniem

Licences līgums par tiesībām izmantot muzikālus darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas

-

01.02.2017.
Nr. 3/6F 31-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Nomas līgums par mākslas filmas izrādīšanu

-

01.02.2017.
Nr. S-28

Biedrība “KULTŪRPUNKTS”

Pēc rēķiniem

Par muzikālo pavadījumu nodrošināšanu pašdarbnieku atpūtas vakarā kultūras centrā “Kamarde’

-

10.02.2017.
Nr. 1-12/4

SIA “AVEROKS”

193.60 EUR

Par pasākuma vadīšanu

-

10.02.2017
Nr. 1-12/5

U. D.

100 EUR

Licences līgums par tiesībām izmantot muzikālus, literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā

-

13.02.2017.
Nr. 3/6Z 48-17

Biedrība
AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Dabasgāzes tirdzniecības līgums

-

09.03.2017.
Nr. LG00112600

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”

Pēc rēķiniem

Par pasākuma vadīšanu

-

11.03.2017.
Nr. 1-12/9

U.D.

EUR 260,-

Juridisko pers. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Kamarde)

-

27.03.2017.

AAS “BTA Baltic Insurance Company”

EUR 95,-

Par dušas un tualetes remontdarbiem objektā “Garāžu boksi” Kamardes ielā 5

Nr. 1-22/2017/3.2

30.03.2017.
Nr. 14/10/2016

SIA “KVĒLE”

EUR 3 332,32 bez PVN

Par augu (kļavu) pirkšanu

-

30.03.20017.

SIA “Udiana”

EUR 3679,95

Licences līgums par tiesībā izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā

-

30.03.2017.
Nr. 3/4D 138-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Licences līgums par tiesībā izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā

-

31.03.2017.
Nr. 3/4D 141-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Par interneta pakalpojuma līguma saistību pārjaunojumu

 

31.05.2017.
Nr. 159

SIA “DATI Group” un SIA “LinkIT”

Pēc rēķiniem

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Saldus novada Zirņu pagastā

-

09.06.2017.
Nr. 5-1.2/29

Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvalde

EUR 270,-

Par maksājumu karšu pieņemšanas un maksājumu karšu pieņemšanas ierīču uzstādīšanu

-

22.06.2017
Nr. 3121480

AS “SEB banka”

Pēc rēķiniem

Par elektroietaišu būvprojekta izstrādi

-

22.06.2017.

AS ‘’SADALES TĪKLS”

 

Par muzikālā pavadījuma nodrošināšanu ar grupu “Pakavrockband” kultūras centra “Kamarde” rīkotajā Līgo ballē

-

22.06.2017.
Nr. 1-12/17

J. G.

EUR 605,-

Par medicīniskajām apskatēm (OVP)

-

20.07.2017.
Nr. 2-22/31

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”

EUR 42,96

Par projektēšanas darbu veikšanu (elektrība Pamūšā)

-

24.07.2017.
Nr. 03/2017

SIA “Baupro”

EUR 242,-

Autoratlīdzības līgums (žūrija teātru festivālā)

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/28

L. V.

EUR 130,-

Autoratlīdzības līgums (žūrija teātru festivālā)

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/27

A. M.

EUR 241,50

Autoratlīdzības līgums (žūrija teātru festivālā)

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/26

J. K.

EUR 281,50

Par muzikālā pavadījuma nodrošināšanu ar grupu “Klaidoņi” brīvdabas izrāžu festivālā “Vezums”

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/24

SIA “AVEROKS”

EUR 605,-

Par papildus muzikālo atskaņošanu ar savu aparatūru

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/25

SIA “AVEROKS”

EUR 250,-

Līgums par notekūdeņu un virszemes ūdeņu paraugu ņemšanu un testēšanu

-

03.08.2017.
Nr. 4-1/214/17

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

EUR 696,58 bez PVN

Līgums par ”Pamūšas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un atdzelžošanas stacijas izbūvi”

-

14.08.2017.
Nr. BNA 2017/039/2

SIA “Siltumkomforts”

EUR 47 628,58

Līgums par ūdens atdzelžošanu stacijā Bauskas novada, Gailīšu pagasta, Pamūšas ciemā

-

14.08.2017.
Nr. BNA 2017/039/1

SIA “Siltumkomforts”

EUR 43 195,78

Līgums par būvuzraudzības veikšanas būvdarbiem “Pamūšas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un atdzelžošanas stacijas izbūve”

Nr. 1-22/2017/5

04.09.2017.
Nr. GA-2017/9/1

SIA “DROMOS”

EUR 1 636,-

Autoruzraudzības  līgums

-

07.09.2017.
Nr. JVP-01 AUT/09-2017

SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”

EUR 300,- bez PVN

Pieslēguma līgums

-

20.10.2017.
Nr. 109887179

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”

Pēc rēķina

Līgums par mini ekskavatora pakalpojumiem

-

01.11.2017.
Nr. 17.11

SIA “BMES”

Pēc rēķina
EUR 18,00/h

Licences līgums par tiesībām izmantot autoru darbus teātra iestudējumos publiskā izpildījumā

-

13.11.2017.
Nr. 3/4D 398-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Licences līgums par tiesībām izmantot autoru darbus teātra iestudējumos publiskā izpildījumā

-

13.11.2017.
Nr. 3/4D 399-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Pakalpojuma sniegšanas līgums (mūzika pens.pasāk)

-

17.11.2017.
Nr. 1-12/36

Z/S “Cielavas”

EUR 205,70

Pakalpojuma sniegšanas līgums (jaungadā mūzika)

-

29.12.2017.
Nr. 1-12/40

D. L.

EUR 350,-

Skatīts: 4978